‘Boterham Noppenfolie’ is een dichtbundel waar titels de
achtergrond betreden zonder het titelschap te verliezen.
Om zo het belang van de poëzie op de voorgrond te zetten.
En de diepte weer te geven.
Een titel vormt niet een gedicht en een gedicht vormt niet de titel.
Wat er tussen zit is een grijs gebied.
Het is een niet werkende wisselwerking tussen de twee.

geen hoofdletters
geen caps
geen punten
of uitroeptekens
alles laag
zodat het past
op de plek
waar het thuishoort

Back to Top